Рефундирање

Доколку не сте задоволни од производот, Ви нудиме можност за враќање на финансиите во полн износ. Производот можете да го вратите во период од 15 дена по неговата испорака.
1. Купувачот е должен да го превеме производот/те и да провери доколку има некои неправилности или штета, веднаш да го исконтактира доставувачот, тогаш се согласуваат за замена на производот или враќање куповна цена.
2. При купувањето производи преку онлајн продавницата секој клиент има право од петнаесет (15) дена од приемот на производите во писмена форма на Адреса ул. Никола Тесла бр. 42 Битола, преку mail на contact@prijateli5.com или на тел 047/609496 да не контактира и информира за враќање на производот/те.
3. Враќање на производот/те се врши според законот за потрочувачи. Според Законот за заштита на потрошувачите, купувачот има право да го замени производот што има соодветен квалитет, а што не одговара во однос на формата, големината, моделот, бојата или бројот. Потрошувачот правото може да го оствари во рок од 15 дена од денот кога производот е купен. Замена на производот со соодветен квалитет се врши доколку производот не бил употребуван,  Доколку е сочуван изгледот на производот, употребните својства, пломбите, фабричките етикети, како и фискалната сметка или Фактура-испратница кои на потрошувачот му биле издадени заедно со производот.  Ако во моментот на поднесувањето на барањето од потрошувачот трговецот нема соодветен производ (производ што ќе одговара на неговите потреби), потрошувачот има право по свој избор да бара да го раскине договорот и да бара враќање на платениот паричен износ.
4. Рефундирање на средствата ќе можете да го остварите само доколку производот го вратите неупотребуван и во оригиналната и неоштетена амбалажа, со приложен доказ за негово плакање во период од 15 дена од приемот на уплатата.
5. Финансиите ќе Ви бидат пратени на трансакциона сметка.
6. Купувачот ги сноси настанатите трошоци за враќањето на производот/те.
0
    0
    Корпа
    Вашата корпа е празна.Врати се во продавница